Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

Vizyon

Türk Eklemeli İmalat Birliğinin vizyonu dünya çapında eklemeli imalat sektörüne yön gösteren, Türkiye’de etkinlik gösteren firmaları ve akademisyenleri dünyaya tanıtan ve Türkiye’nin eklemeli imalat çalışmalarına öncülük eden saygın bir birlik olmaktır.

Misyon

Türk Eklemeli İmalat Birliği eklemeli imalat alanında bilgi birikimini arttıracak bilimsel içerikli etkinlikler düzenler, Türkiye eklemeli imalat yol haritalarının belirlenmesine katkıda bulunur, toplumda eklemeli imalat konularında farkındalığın artmasını sağlar, Türkiye'deki eklemeli imalat alanındaki uzman akademisyenler arasında bağ kurar ve uluslararası alanda Türkiye'nin görünürlüğünü arttırır.