Dil Seçin
tren

Hakkımızda

“Eklemeli İmalat Derneği ülkemizdeki eklemeli imalat alanında tecrübeye sahip ve aktif olarak farklı projelerde yer alan akademisyenler tarafından ön çalışmalarına 31.03.2018 tarihinde başlanan ve 04.07.2023 tarihinde kurulan bir dernektir. Yapısı kar amacı gütmeyen bireysel kişilerden oluşan bir iştiraktir. ”

VİZYON

Eklemeli İmalat Derneği’nin vizyonu dünya çapında eklemeli imalat sektörüne yön gösteren, Türkiye’de etkinlik gösteren firmaları ve akademisyenleri dünyaya tanıtan ve Türkiye’nin eklemeli imalat çalışmalarına öncülük eden saygın bir birlik olmaktır.

MİSYON

Eklemeli İmalat Derneği eklemeli imalat alanında bilgi birikimini arttıracak bilimsel içerikli etkinlikler düzenler, Türkiye eklemeli imalat yol haritalarının belirlenmesine katkıda bulunur, toplumda eklemeli imalat konularında farkındalığın artmasını sağlar, Türkiye’deki eklemeli imalat alanındaki uzman akademisyenler arasında bağ kurar ve uluslararası alanda Türkiye’nin görünürlüğünü arttırır.