Dil Seçin
tren

Hakkımızda

“Türk Eklemeli İmalat Birliği ülkemizdeki eklemeli imalat alanında tecrübeye sahip ve aktif olarak farklı projelerde yer alan akademisyenler tarafından 31.03.2018 tarihinde kurulmuş bir topluluktur. Yapısı kar amacı gütmeyen bireysel kişilerden oluşan bir iştiraktir. ”

VİZYON

Türk Eklemeli İmalat Birliğinin vizyonu dünya çapında eklemeli imalat sektörüne yön gösteren, Türkiye’de etkinlik gösteren firmaları ve akademisyenleri dünyaya tanıtan ve Türkiye’nin eklemeli imalat çalışmalarına öncülük eden saygın bir birlik olmaktır.

MİSYON

Türk Eklemeli İmalat Birliği eklemeli imalat alanında bilgi birikimini arttıracak bilimsel içerikli etkinlikler düzenler, Türkiye eklemeli imalat yol haritalarının belirlenmesine katkıda bulunur, toplumda eklemeli imalat konularında farkındalığın artmasını sağlar, Türkiye’deki eklemeli imalat alanındaki uzman akademisyenler arasında bağ kurar ve uluslararası alanda Türkiye’nin görünürlüğünü arttırır.