Dil Seçin
tren

Üyelik

Üye

  • Eklemeli İmalat konusunda 2 adet SCI-E yayın ya da
  • 1 ARDEB/TEYDEB/Uluslararası projede yürütücü/araştırmacı olmak

Asosiye Üye(Aday Üye)

  • İlgili olmak (Niyet mektubu ve özgeçmiş beyan edilmelidir)
  • Kurucu Üyelerden en az 1 adet referans