Dil Seçin
tren

Eklemeli İmalat Terimler Sözlüğü

Teknik dil birliği her alanda olduğu üzere, imalat teknolojilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu alanda yenilikler üretebilmek ve bunları yaygınlaştırabilmek kadar, bilimi üretenler ve teknolojiyi hayata geçirenler ve de kullanıcılar arasında karşılıklı etkileşimin oluşması ve iletişimin sağlanması için bilimsel ve teknik dil birliğinin ve terminolojinin oluşturulması çok önemlidir.

Eklemeli İmalat, geleneksel imalat teknolojilerin kıyasla, ülke olarak global teknolojik yarıştan kopmadığımız bir bilim ve teknoloji alanı olmakla beraber, var olan teknolojik bilgi birikiminin dilimize kazandırılması, ilerleyişimiz açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu nedenle, Türk Eklemeli İmalat Derneği (TAMA) olarak yola koyulduğumuz ilk yıllarda, öncelik verdiğimiz konuların başında eklemeli imalat için Türkçe kaynak oluşturulması gelmiştir. Bu yolda atılacak ilk adımın ise, ilgili terminolojinin Türkçe karşılıklarının bulunması ile dil birliğinin sağlanması olmuştur. Uzun ve yoğun çalışmalar neticesinde, 1. nüsha ‘Eklemeli İmalat Terimler Sözlüğü’ ortaya çıkmış ve toplamda 390 adet eklemeli imalat alanında kullanılan terimin Türkçe – İngilizce karşılıkları derlenmiştir.

Ülkemizde eklemeli imalat teknolojilerinde yeniliklerin ortaya çıkmasına, ortak çalışmaların verimliliğini arttırmasına katkı sağlayacağına inandığımız Eklemeli İmalat Terimler Sözlüğü sadece bir başlangıç olduğunun farkında olarak, ilk nüshanın geliştirilmesi ve genişletilmesinin, bu alanda çalışan tüm akademisyenler, araştırmacı ve mühendislerin ortak sorumluluğundadır. İletişimin ortak paydada yapılabilmesini, dilimizin gelişimi ve gelecek nesiller için çok önemli bir unsur olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. Bu çalışmaya emek veren tüm Eklemeli İmalat Derneği üyelerine katkılarından dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.


Eklemeli İmalat Derneği


NOT: Oluşturulan sözlüğün gelişmesine katkı sunmak isteyen okurlar, görüşlerini ve önerilerini info@additiveturkey.org adresine iletebilirler. ‘Eklemeli İmalat Terimler Sözlüğü’ paylaşımlarında lütfen TAMA’ya atıf yapınız.